Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17231
Ime enote: Setnik - Domačija Setnik 29
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša
Tekstualni opis enote:
Nadstropna podolžna hiša z letnico 1844 na kamnitem portalu, z ohranjenimi malimi okni v nadstropju in krita s simetrično dvokapno streho ter novejše gospodarsko poslopje na dvorišču.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1844
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SETNIK
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Setnik 29. Domačija stoji severno od ceste, ki poteka po dolini Male vode.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine