Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17232
Ime enote: Setnik - Vrbancova bajta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
bajta
Tekstualni opis enote:
Vrhkletna bajtarska hiša s kletjo, zidano iz kamenja in z delno lesenim (brunastim) bivalnim delom. Hiša je predelana, ohranjenih je več stavbnih členov iz druge polovice 19. stoletja.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SETNIK
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Setnik 6. Hiša stoji ob cesti, ki vodi iz Polhovega Gradca v Setnik, v severnem delu razložene vasi Setnik.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine