Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1728
Ime enote: Črni Vrh - Cerkev sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkev, v virih omenjena 1526, predelana 1758 in po potresu 1899 po načrtih ing. Kirschlagerja. Notranjost poslikal S. Ogrin. Glavni oltar delo Tomanove delavnice, stranska oltarja delo V. Šubica.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, tretja četrtina 18. stol., 1758, zadnja četrtina 19. stol., 1899
Avtor(ji): 
Kirschlager (arhitekt; 1899), Matija Maček (arhitekt; ok. 1720-1725), Simon Ogrin (slikar; 1900)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNI VRH
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji zahodno nad naseljem, na Cerkovnem griču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine