Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1735
Ime enote: Otovec - Cerkev sv. Jerneja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jernej
Tekstualni opis enote:
Baročna arhitektura s sredine 18. stol. je naslednica starejše stavbe, omenjene 1526. Zvonik z neogotsko streho je bil pozidan v 1. polovici 19. stol. Glavni neobaročni oltar je izdelek J. Jereba.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, sredina 18. stol., prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SELA PRI OTOVCU
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Cerkev stoji severovzhodno od naselja, na pokopališču sredi travnikov in polj.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine