Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17404
Ime enote: Logatec - Tollazzijeva štirna
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vodnjak
Tekstualni opis enote:
Monumentalni vodnjak, zgrajen 1883. Napaja se iz izvira. Kamniti del vodnjaka pokriva stožčasta streha z vidno leseno konstrukcijo, ki sloni na opečnih stebričih. S svojo arhitekturo je izjemen med vodnjaki na širšem logaškem območju.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1883
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Vodnjak je južno od cerkve sv. Jožefa v Čevici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Tollazzijeve štirne za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradne objave (Logaške novice), št. 7-8/2008, 11/2008
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/30/2008 -
 
©Register kulturne dediščine