Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 175
Ime enote: Hmeljnik - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Jedro stavbne zasnove sodi v romansko dobo. Grad je bil v gotiki prezidan, v času turških upadov je bilo zgrajeno dvojno, s stolpi utrjeno obzidje. V renesansi je grad dobil arkadno dvorišče.
Datacija enote: 
12. stol., prva četrtina 13. stol., 1217, 14. stol., 16. stol., druga četrtina 20. stol., 1942
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJE KAMENJE
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Grad, ki je izjemna prostorska dominanta, stoji na pretežno gozdnatem pobočju nad suho dolino potoka Igmanca, nad magistralno cesto Ljubljana - Obrežje in vasjo Gorenje Karteljevo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3824, 55/2002-2692
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine