Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 176
Ime enote: Hrastovec v Slovenskih goricah - Grad Hrastovec
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom, ribnik, grajska kapela, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Utrjen renesančni grad s tremi valjastimi stolpi, zasnovan med ok. 1500 in 1616. Po prezidavi v 17. stol. zgrajena in poslikana kapela. V 18. stol. prezidan v udobno bivališče z baročnimi poudarki in štukaturami. Vrtni parter in sistem ribnikov.
Datacija enote: 
13. stol., 1294, 16. stol., prva četrtina 17. stol., 1616, druga polovica 17. stol., 1655-1666, 1688, druga četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Domenico della Torre (arhitekt; 1655-1666), Josef Hueber (arhitekt; sredina 18. stol.), Antonio Maderni (slikar; 1688)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRASTOVEC V SLOV. GORICAH
Občina: LENART
Lokacija:
Hrastovec 22. Grad stoji na razgledni legi južno nad dolino reke Pesnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Lenart, Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2016-204
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.7.2016 -
 
©Register kulturne dediščine