Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17616
Ime enote: Hlebce - Hiša Hlebce 15
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana kmečka hiša z dvokapno streho, kamnitim polkrožnim portalom, biforo nad vhodom. Na dvoriščni strani arkadni hodnik. V nadstropju obokana veža. Na prelomu 20. stol. in 21. stol. je bila hiša v celoti adaptirana, dodani novi elementi.
Datacija enote: 
18. stol., 19.stol., prelom 20. stol. in 21. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEBCE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Hlebce 15. Hiša stoji v osrednjem delu vasi, zahodno od spomenika NOB in severovzhodno od gasilskega doma.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine