Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17656
Ime enote: Log Čezsoški - Hiša Log Čezsoški 5
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vrhhlevna hiša, gank
Tekstualni opis enote:
Vrhhlevna hiša pravokotnega tlorisa ima zunanje stopnišče in širok napušč nad gankom. Streha je dvokapna na čop.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOG ČEZSOŠKI
Občina: BOVEC
Lokacija:
Log Čezsoški 5. Hiša stoji na jugozahodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine