Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17729
Ime enote: Ponikve na Šentviški planoti - Domačija Ponikve 88 in 89
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
gručasta domačija, kajža, kmečka hiša, kašča, toplar, črna kuhinja
Tekstualni opis enote:
Samotno domačijo sestavljajo v gruči razvrščeni večinoma iz kamna grajeni nadstropna kmečka hiša, pritlična kajža, kašča in toplar. V kajži, ki je v slabem gradbenem stanju, je delno ohranjena črna kuhinja. Na vratnem podboju je vrezana letnica 1876.
Datacija enote: 
19. stol., 1876
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PONIKVE
Občina: TOLMIN
Lokacija:
Ponikve 88 in 89. Domačija stoji vzhodno od vasi Ponikve na Šentviški planoti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine