Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1773
Ime enote: Gabrje pri Dobrovi - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Poznobaročna cerkev je delo Lovrenca Pragerja, zgrajena 1762 do 1772. Enoladijska dvoranska cerkev s tremi polami, kvadratnim prezbiterijem ter novejšim zvonikom. Glavni oltar 2/2 18. stol., stranska oltarja 19. stol.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1762-1772
Avtor(ji): 
Lovrenc Prager (arhitekt; 1762-1772)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GABRJE
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji v središču naselja, v križišču lokalnih poti severno ob glavni cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine