Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1775
Ime enote: Podsmreka - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkev, v virih omenjena 1414, ima ladjo pravokotnega tlorisa, stranski zvonik in tristrano zaključen prezbiterij. Barokizirana 1749, ohranjene so gotske freske, glavni oltar (A. Vodnik 1902)
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., 1414, druga četrtina 18. stol., 1749
Avtor(ji): 
Alojz Vodnik (podobar; 1902)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODSMREKA
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji v jedru vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine