Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 178
Ime enote: Hrastovlje - Vas
  Fototeka OE Piran: 2008, Eda Benčič Mohar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Gručasta vas z jasno zarisano tlorisno mrežo z osrednjo ulico, ki se mestoma razširi v večje trge na katere se stekajo stranske ulice. Stavbe v nizih se prilagajajo poteku ulic oziroma izoblikovanosti terena. Nad vasjo je cerkev s taborskim obzidjem.
Datacija enote: 
pozni srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRASTOVLJE
Občina: KOPER
Lokacija:
Vas Hrastovlje leži sredi Hrastovskega dola, v zgornji Rižanski dolini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 27/87-279, Ur.l. RS, št. 39/2007-2136 (obvezna razlaga)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1.8.1987 -
 
©Register kulturne dediščine