Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17837
Ime enote: Bohinjska Bistrica - Arheološko območje Selo pri Ajdovskem gradcu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, naselbina
Tekstualni opis enote:
Umetno terasasto preoblikovano pobočje s sledovi stavbnih tlorisov in naključne najdbe pričajo o poselitvi tega prostora v starejših obdobjih.
Datacija enote: 
mlajša železna doba, rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BISTRICA
Občina: BOHINJ
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine