Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1788
Ime enote: Logatec - Cerkev sv. Jožefa v Čevici
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jožef
Tekstualni opis enote:
Cerkev je prvič omenjena 1526. Večje prezidave konec 17. stol. in po požaru 1878. Zahodni zvonik piramidalne oblike s trikotniškimi fasadnimi čeli. V notranjosti kamnit oltar iz okoli 1700.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, zadnja četrtina 17. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1878
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Cerkev stoji vzhodno od Narodnega doma v Čevici, severno od Tržaške ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine