Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 179
Ime enote: Hrastovlje - Cerkev sv. Trojice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, tabor, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Sredi visokega taborskega obzidja stoji romanska triladijska, banjasto obokana cerkev z visokim zvonikom. Notranjost je poslikana z gotsko poslikavo (Janez iz Kastva, 1490).
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 1480, 16. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1896
Avtor(ji): 
Anže Felicijan ml. (kamnosek; 1663), Janez iz Kastva (slikar; 1490)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRASTOVLJE
Občina: KOPER
Lokacija:
Na skalnati vzpetini na vzhodni strani vasi, nekoliko odmaknjena od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 1/93-4, 18/93 (popravek), Ur.l. RS, št. 57/2005-2522, 66/2010-3678
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/3/1993 -
 
©Register kulturne dediščine