Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1793
Ime enote: Stari Kot - Cerkev sv. Frančiška Ksaverja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Frančišek Ksaver
Tekstualni opis enote:
Poznobaročna cerkev z zahodnim zvonikom stoji na pokopališču. V notranjosti so trije leseni oltarji iz 19. stol.
Datacija enote: 
19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARI KOT
Občina: LOŠKI POTOK
Lokacija:
Cerkev stoji na hribu zahodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine