Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17935
Ime enote: Žiri - Hiša Pot v skale 10
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, stegnjen dom
Tekstualni opis enote:
Nadstropna, ob breg zidana hiša z gospodarskim poslopjem pod skupnim slemenom. Na portalu je ohranjena letnica 1851. Streha je simetrična dvokapnica s čopi in pokrita s cementnim špičakom.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1851
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIRI
Občina: ŽIRI
Lokacija:
Pot v Skale 10. Hiša stoji v zaselku Koče, vzhodno od cerkve Sv. Lenarta, na Dobračevi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine