Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17936
Ime enote: Žiri - Toplar pri hiši Cesta na Ledinico 1
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
toplar
Tekstualni opis enote:
Toplar s po tremi zidanimi in po dvema lesenima stebroma na vsaki strani. Streha je simetrična dvokapnica, pokrita z betonsko kritino.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIRI
Občina: ŽIRI
Lokacija:
Toplar stoji južno od hiše Cesta na Ledinico 1, na Dobračevi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine