Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17971
Ime enote: Livold - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
obcestna vas
Tekstualni opis enote:
Vedutno izpostavljeno obcestno naselje z značilno silhueto in izrazito prostorsko dominanto. Ohranjena je zazidalna linija (zatrepne fasade proti cesti), osrednji prostor z dvema lipama in spomenikom.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LIVOLD
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Vas leži na Kočevskem polju, ob cesti Kočevje - Petrina pri odcepu proti Mozlju.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine