Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1798
Ime enote: Pusti Gradac - Cerkev Vseh svetnikov
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Vsi svetniki
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev s tristrano zaključenim prezbiterijem, zvončnico na preslico, odprto lopo in polkrožnim portalom z letnico 1638, ima z dekorativno poslikavo okrašeno zunanjščino in notranjščino.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1638
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PUSTI GRADEC
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču v območju nekdanjega gradu, na najvišjem delu polotoka v okljuku reke Lahinje pri vasi Pusti Gradac.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi krajinskega parka Lahinja, Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88-24, Ur.l. RS, št. 73/98-3655
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/26/1988 -
 
©Register kulturne dediščine