Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18000
Ime enote: Ptuj - Sončni park
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
park
Tekstualni opis enote:
Prvotna ureditev je bila izvedena 1870 leta, po drugi svetovni vojni je bil delno preoblikovan. Zraven drevnine in grmovnic ga sooblikujejo še arheološki eksponati.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1870, sredina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PTUJ
Občina: PTUJ
Lokacija:
Leži na Muzejskem trgu, med dominikanskim samostanom, Prešernovo ulico, stavbo bivših zaporov in opornim zidom nad Dravo na južni strani.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine