Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1823
Ime enote: Gotenica - Ruševine cerkve sv. Ožbolta s taborom
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
ruševina, župnijska cerkev, tabor, sv. Ožbolt
Tekstualni opis enote:
Cerkev se omenja že 1363, okrog 1500 je bil zgrajen obrambni tabor s tremi stolpi in dvižnim mostom. V 19. stol. je bila povečana in prenovljena notranja oprema. Porušena je bila v 50. letih 20. stol.
Datacija enote: 
tretja četrtina 14. stol., 1363, prva četrtina 16. stol., 19. stol., tretja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GOTENICA
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine