Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1827
Ime enote: Žerovnica - Cerkev sv. Pavla
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Pavel
Tekstualni opis enote:
V tlorisu si sledijo zvonik z baročno streho, pravokotna ladja in triosminsko zaključen prezbiterij. Cerkev, omenjena 1497, je bila na začetku 18. stol. barokizirana. Notranja oprema iz 19. in 20. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 1497, prva četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽEROVNICA
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na jugovzhodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine