Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1828
Ime enote: Lipsenj - Cerkev sv. Štefana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Štefan
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjena 1526, barokizirana konec 18. stol. ima vzidan zvonik, s kupolo prekrito ladjo oktogonalnega tlorisa, triosminsko zaključen prezbiterij in zakristijo. Notranja oprema je poznobaročna.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 1526, zadnja četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LIPSENJ
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču vzhodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine