Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18401
Ime enote: Starološki Grič - Razvaline kapele sv. Urha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
razvalina, kapela, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Enoladijska prostornina z ožjim, enopolnim prezbiterijem s petosminskim zaključkom. Ostanki kamnitih reber iz lehnjaka in ozka okna v prezbiteriju izdajajo gotsko tradicijo.
Datacija enote: 
16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PLANINA
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Razvaline kapele stoje severno nad opuščeno vasjo Starološki grič ob jugovzhodnem delu hriba Kopa.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine