Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1841
Ime enote: Horjul - Cerkev sv. Marjete
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Marjeta
Tekstualni opis enote:
Cerkev je v virih prvič omenjena 1526. Baročna cerkev je bila zgrajena 1678 v obliki latinskega križa s tristrano zaključenim prezbiterijem in zvonikom ob vhodni fasadi. Freske v notranjosti so delo J. Šubica 1877.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol., 1678
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (arhitekt; ok. 1956), Anton Bitenc (arhitekt; 2/2 20. stol.), Janez Šubic ml. (slikar; 1877)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HORJUL
Občina: HORJUL
Lokacija:
Cerkev stoji ob cesti v severnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine