Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18481
Ime enote: Ambrož pod Krvavcem - Arheološko območje Dom na Krvavcu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, naselbina
Tekstualni opis enote:
Na jugozahodnem pobočju pod domom na Krvavcu je bila odkrita zgodnjesrednjeveška plast, ki jo definirajo številne keramične najdbe.
Datacija enote: 
zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AMBROŽ POD KRVAVCEM
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine