Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 18489
Ime enote: Vrba na Gorenjskem - Vaška lipa
  Fototeka OE Kranj: 2009, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
lipa, ambient
Tekstualni opis enote:
Vaška lipa s 16 srenjskimi kamni, simbolno slovansko drevo pod katerim so se zbirali in odločali vaški veljaki, posestniki. Po izročilu so jo posadili takrat, ko so dogradili zvonik cerkve sv. Marka, v prvi polovici 17. stol.
Datacija enote: 
prva polovica 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRBA
Občina: ŽIROVNICA
Lokacija:
Vaška (srenjska) lipa je na originalni lokaciji središča vasi Vrba, na križišču vaških poti, zahodno od cerkve sv. Marka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 3/2011-91
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/15/2011 -
 
©Register kulturne dediščine