Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 185
Ime enote: Idrija - Rudnik živega srebra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
rudnik
Tekstualni opis enote:
Petsto let star rudnik živega srebra je drugi največji tovrstni rudnik na svetu z ohranjeno vrsto starih strojev in naprav, delno preurejen v muzej.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 1490, zadnja četrtina 20. stol., 1977
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Pod naseljem Idrija, do globine okoli 500 m, v dolini Idrijce
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine