Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1850
Ime enote: Iška - Cerkev sv. Jedrti
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jedrt
Tekstualni opis enote:
Podružnična cerkev sv. Jedrti je v osnovi baročna arhitektura s kvadratno zasnovano ladjo, ki preide v tristrano zaključen prezbiterij. Zvonik je prizidan ob zahodno steno ladje.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IŠKA
Občina: IG
Lokacija:
Cerkev sv. Jedrti stoji na desnem bregu Iške v naselju.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine