Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1851
Ime enote: Iška vas - Cerkev sv. Mihaela
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, nagrobnik, lapidarij, sv. Mihael
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo gotski križnorebrasto obokan prezbiterij, romanska ravnostropna ladja ter prizidan zgodnjebaročni zvonik. Freske sodijo v 16. stol. V cerkvi je urejen lapidarij rimskih nagrobnikov.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, tretja četrtina 14. stol., 1353, zadnja četrtina 17. stol., 1697
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IŠKA VAS
Občina: IG
Lokacija:
Podružnična cerkev sv. Mihaela stoji na vzpetini vzhodno od vasi. Cerkev je orientirana.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine