Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1852
Ime enote: Kremenica - Cerkev sv. Urha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
V osnovi še gotska cerkev ima pravokotno ladjo in k njej z leti prizidan zvonik ter petosminsko zaključen prezbiterij. Baročni oltar.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 17. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1886
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KREMENICA
Občina: IG
Lokacija:
Cerkev sv. Urha stoji na Kremeniškem hribu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine