Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1855
Ime enote: Sarsko - Cerkev sv. Ruperta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Rupert
Tekstualni opis enote:
V osnovi še romanska arhitektura z romanskim okencem na južni ladijski steni. Romanski ladji je prizidan gotski petosminsko zaključen prezbiterij in zvonik. Notranjost je barokizirana.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, druga četrtina 17. stol., 1642, druga četrtina 19. stol., 1831
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SARSKO
Občina: IG
Lokacija:
Cerkev stoji na gričku severno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine