Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18560
Ime enote: Velenje - Kulturni dom
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kulturni dom
Tekstualni opis enote:
Stavbni kubus s slikovitim pročeljem in intaktno notranjščino z dvorano. Zgrajen leta 1959 po načrtu Otona Gasparija.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1959
Avtor(ji): 
Oton Gaspari (arhitekt; 1959), Stojan Batič (kipar; 1959)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELENJE
Občina: VELENJE
Lokacija:
Titov trg 4
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Kulturnega doma Velenje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Velenje, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 21/2005-10
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/4/2006 -
 
©Register kulturne dediščine