Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18586
Ime enote: Horjul - Kapela sv. Antona
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapela, sv. Anton
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana kapela zaprtega tipa s štirikapno streho, zaključeno z zvonico. Zgrajena po načrtih arhitekta Omahna leta 1923. V notranjosti kip sv. Antona.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1923
Avtor(ji): 
Janko Omahen (arhitekt; 1923), Jože Plečnik (arhitekt; 1923)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HORJUL
Občina: HORJUL
Lokacija:
Kapela stoji v jedru naselja, severno ob cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine