Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 18597
Ime enote: Žažar - Kapelica zahodno od jedra vasi
  Fototeka OE Ljubljana: 2007, Alenka Železnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna baročna kapelica zaprtega tipa, z glavno globoko nišo in s plitvimi, polkrožno zaključenimi nišami v obeh etažah. Ornamentalna poslikava fasade in figuralna v nišah (sv. Ana, sv. Florijan, Mati božja in sv. Elizabeta) je iz 19. stol.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽAŽAR
Občina: HORJUL
Lokacija:
Kapelica stoji na zahodnem robu jedra vasi Žažar, severno od hiše Žažar 24.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine