Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 186
Ime enote: Idrija - Rudniško gledališče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
gledališče
Tekstualni opis enote:
Najstarejša ohranjena gledališka stavba na Slovenskem, zgrajena iz materiala, ki je ostal pri gradnji magazina. Poslopje je dolgo, apsidalno zaključeno, s klasicističnim motivom stebrnega vhoda. Večkrat prenovljeno in prilagojeno potrebam časa.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1769-1770
Avtor(ji): 
Marjan Mušič (arhitekt; 1952), Silvij Jereb (arhitekt; 1983-1987), Jurij Tavčar (podobar; 1872)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Trg sv. Ahacija 5
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 66/2001-3538, 55/2002-2693, 16/2008-493, 20/2009-761
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/10/2001 -
 
©Register kulturne dediščine