Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1864
Ime enote: Javor - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zgrajeno med leti 1906-1908, sestavljajo ladja pravokotnega tlorisa s petosminskim prezbiterijem, zahodni zvonik in zakristija na vzhodni strani. Glavna fasada je poudarjena s pilastri in zidci.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1906-1908
Avtor(ji): 
Jaromir Hanuš (arhitekt; 1906-1908)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAVOR
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Cerkev stoji jugovzhodno od naselja, severno od ceste Javor - Roje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine