Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18689
Ime enote: Javor - Domačija Javor 14
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
vrhkletna hiša, toplar
Tekstualni opis enote:
Vrhkletna, adaptirana hiša, z geometrijsko in vitično dekoracijo zatrepne fasade. Na dvoriščni strani je vhod s kamnitim stopniščem. Ob hiši je toplar s številnimi rezbarskimi detajli.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAVOR
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Javor 14. Domačija stoji v vzhodnem delu vasi Javor.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine