Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18690
Ime enote: Javor - Vaško jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vaško jedro
Tekstualni opis enote:
Gručasto vaško jedro ob cerkvi sv. Martina na pokopališču, s šolo, s starejšimi pritličnimi podolžnimi kmečkimi hišami in gospodarskimi poslopji s konca 19. stol. ter območje cerkve sv. Ane iz 1908.
Datacija enote: 
19. stol., prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAVOR
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Vas leži na griču, med gozdovi, južno od doline Besnice in severno od Javorske reke.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine