Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18692
Ime enote: Javor - Župnišče z gospodarskim poslopjem
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
župnišče, gospodarsko poslopje, hlev, pod
Tekstualni opis enote:
Podolžna nadstropna stavba župnišča z letnico 1820 na portalu in fasadami, členjenimi v historicističnem slogu. Ob njem manjši vrhhlevni pod, zgrajen na starejših temeljih na začetku 20. stoletja.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1820, prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAVOR
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Javor 1. Župnišče in pod stojita zahodno od jedra vasi vzhodno pod cerkvijo sv. Ane.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine