Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 187
Ime enote: Idrija - Kamšt z vodnim kanalom in jezom
  Fototeka Mestni muzej Idrija: 2005, Anton Zelenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
rake, jez
Tekstualni opis enote:
Energetski sistem za črpanje vode iz rudnika živega srebra. Sestavljajo ga: jez na Idrijci, vodni kanal v dolžini 2,5 km in leseno vodno kolo (premer 13,6 m) za pogon jamske črpalke.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1790
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Sistem za črpanje vode poteka v ozkem kanjonu ob reki Idrijci, od jezu pri Kobili do glavnega jaška Delo rudnika živega srebra v Idriji.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 66/2001-3538, 55/2002-2693, 16/2008-493, 20/2009-761
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/10/2001 -
 
©Register kulturne dediščine