Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18709
Ime enote: Ljubljana - Vaško jedro Savlje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
obcestna vas, ulični niz
Tekstualni opis enote:
Obcestni del vasi z ohranjeno historično zazidalno strukturo. Večina pritličnih hiš, kritih s strmimi simetričnimi opečnimi strehami stoji prečno na cesto. V globino dvorišča se v nizu nadaljuje gospodarski del objekta. Prva omemba 1161.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Del obcestne vasi Savlje, ki leži v severnem delu Ljubljane.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine