Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18716
Ime enote: Ljubljana - Gostilna Žabar
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
gostilna, domačija
Tekstualni opis enote:
Kompleks domačije s tlorisom v obliki črke U, ki ga sestavljajo stanovanjski, gostinski in gospodarski objekti. Objekti so adaptirani, ohranjeni stavbni elementi s konca 19. stoletja.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Viška cesta 48, 50. Domačija stoji v historičnem jedru Viča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine