Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18723
Ime enote: Zgornje Gameljne - Hiša Zgornje Gameljne 17
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična zidana hiša. Portal v srednji osi ima letnico 1892, nad njim je velika frčada z dvema oknoma. Streha je simetrična opečna dvokapnica.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1892
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJE GAMELJNE
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Zgornje Gameljne 17. Hiša stoji ob cesti skozi vas, v vzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine