Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18738
Ime enote: Ljubljana - Študentsko naselje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
stanovanjska četrt, stanovanjski blok
Tekstualni opis enote:
Stanovanjski bloki so bili zgrajeni med 1950-1957 po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja iz 1948. Stanovanjski stolpiči in menza so delo arhitekta Ivana Štruklja iz 1961-62 in 1955-57.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1950-1957, 1961-1962
Avtor(ji): 
Edvard Ravnikar (arhitekt; 1950-1957), Ivan Štrukelj (arhitekt; 1955-1962)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Študentsko naselje leži v Rožni dolini, jugozahodno od Tivolskega hriba med Svetčevo ulico, Cesto 27. aprila, Ažbetovo ulico in Škrabčevo ulico.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine