Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1878
Ime enote: Kamnik - Cerkev Marijine in Jožefove zaroke
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marijina in Jožefova zaroka
Tekstualni opis enote:
Zgrajena 1638, v 18. stol. barokizirana, v 19. stol. ponovno obokana. Zvonik je iz leta 1895. V notranjosti slikana kompozicija glavnega oltarja (F. Jelovšek) in oltarne slike (V. Metzinger).
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1638, 18. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1895
Avtor(ji): 
Franc Jelovšek (slikar; 1730)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAMNIK
Občina: KAMNIK
Lokacija:
Na Žalah. Na vzhodnem delu pobočja Žalskega hriba in zahodno nad naselbinskim jedrom Kamnika.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. SRS, št. 42/86-1901
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/15/1986 -
 
©Register kulturne dediščine