Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 18787
Ime enote: Zgornje Gameljne - Vaško jedro Zgornje Gameljne
  Fototeka OE Ljubljana: 2001, Damjana Pediček T.
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas, vaško jedro
Tekstualni opis enote:
Jedro gručaste vasi ob potoku Gameljščica. Fragmentarno ohranjena tlorisna zasnova vasi. Vaško jedro je urbanistično degradirano in je izgubilo spomeniškovarstvene lastnosti.
Datacija enote: 
prva četrtina 21. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJE GAMELJNE
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Vas leži ob potoku Gameljščica, ob vznožju Rašiškega hriba, na savski terasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine