Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18813
Ime enote: Ljubljana - Roške stolpnice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
stolpnica
Tekstualni opis enote:
Skupina petih stanovanjskih stolpnic, zgrajenih po načrtih Ilije Arnautovića in Milana Miheliča 1957-60. V tlorisu imajo centralno zasnovo s stopniščem v jedru in štiri stanovanja v nadstropju, opečna konstrukcija. Urbanistična zasnova A. Pibernik.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1957-1960
Avtor(ji): 
Ilija Arnautović (arhitekt; 1957-1960), Milan Mihelič (arhitekt; 1957-1960)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Stolpnice stojijo vzhodno od grajskega griča in severno ob Gruberjevem prekopu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine